vietnamese English
Sản phẩm nổi bật

Thiết Bị Mạng Cũ

Mới nhất
Polycom SoundPoint IP331
800.000 đ
Polycom SoundPoint IP650
1.200.000 đ
DrayTek Vigor AP910C
1.200.000 đ
Draytek VigorSwitch P1090
1.000.000 đ
HP 1420-24G-2SFP
3.000.000 đ
HP 1910-8G - JG348A
1.200.000 đ
HP 1910-8G-PoE+ (65W) - JG349A
1.500.000 đ
Raisecom RC953-FE8E1
500.000 đ
Inmidas MEL-80B
500.000 đ
Raisecom RC831-60-FV35-S2-DC
500.000 đ
ADC Krone Patch Panel 24 port Cat 5E
350.000 đ
Cisco WS-C2960G-24TC-L
5.500.000 đ
Cisco ASA5510
0 đ
Aerohive HiveAP 120
1.600.000 đ
Nortel 460-24T-PWR
1.000.000 đ
Cisco SG92-16
1.000.000 đ