Switch Cisco

Thiết bị chuyển mạch Cisco

Cisco WS-C2960-24TT-L

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng..

2,000,000VND

Cisco WS-C2960-48PST-S

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 3 tháng..

3,500,000VND

Cisco WS-C2960G-24TC-L

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng...

4,500,000VND

Cisco WS-C2960X-24TS-LL

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 3 tháng..

10,500,000VND

Cisco WS-C3560-24TS-S

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..

3,000,000VND

Cisco WS-C3560-48TS-S

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..

4,000,000VND

Cisco WS-C3560G-48PS-S

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..

7,500,000VND

Cisco WS-C3560G-48TS-S

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 3 tháng..

8,500,000VND

Cisco WS-C3750E-48PD-E V03

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..

16,000,000VND

Cisco WS-C3750G-12S-S

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..

7,000,000VND

Cisco WS-C3750X-24T-S

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..

20,000,000VND

Cisco WS-C3750X-48PF-S

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..

19,000,000VND

Cisco WS-C3850-48T-L

Như mới 95% - hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..

41,000,000VND

Cisco WS-CE520-24TT-K9

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..

1,200,000VND

Hiển thị 16 đến 29 của 29 (2 Trang)