Router Cisco

Bộ định tuyến Cisco

Cisco 1841

Cisco Router 1841 V5 + flash 32M  Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa, new 90%. BH : 1 th..

3,000,000VND

Cisco 1921

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.     ..

6,000,000VND

Cisco 1941

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 3 tháng..

5,500,000VND

Cisco 2509

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..

500,000VND

Cisco 2801

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..

4,000,000VND

Cisco 2811

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..

4,500,000VND

Cisco 2821

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..

6,000,000VND

Cisco 2901

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 3 tháng..

6,500,000VND

Cisco 2911-K9

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng..

8,700,000VND

Cisco 2951

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 3 tháng..

9,000,000VND

Cisco 3825

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..

7,000,000VND

Cisco 3845

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng...

8,500,000VND

CISCO 3945 V02

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..

27,000,000VND

Cisco 7507

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ​ Multichannel e1 x 4 cái Route switch processo..

10,000,000VND

Cisco 867VAE-K9

New 100% - fullbox - hoạt động ổn định. BH : 1 tháng..

3,000,000VND

Hiển thị 1 đến 15 của 22 (2 Trang)