Cisco


Brocade 8G SW

Like new - tương thích với Cisco - hoạt động ổn định - có số lượng. BH : 1 tháng..

600,000VND

Cisco 1841

Cisco Router 1841 V5 + flash 32M  Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa, new 90%. BH : 1 th..

3,000,000VND

Cisco 1921

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.     ..

6,000,000VND

Cisco 1941

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 3 tháng..

5,500,000VND

Cisco 2509

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..

500,000VND

Cisco 2801

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..

4,000,000VND

Cisco 2811

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.  ..

4,500,000VND

Cisco 2821

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..

6,000,000VND

Cisco 2901

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 3 tháng..

6,500,000VND

Cisco 2911-K9

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng..

8,700,000VND

Cisco 2951

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 3 tháng..

9,000,000VND

Cisco 2FE2W-V2

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng. ..

3,000,000VND

Cisco 2MFT-E1

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng...

1,200,000VND

Cisco 3825

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng.   ..

7,000,000VND

Cisco 3845

Hoạt động ổn định – chưa sửa chữa. BH : 1 tháng...

8,500,000VND

Hiển thị 1 đến 15 của 135 (9 Trang)